Fosenshop

Fosens første nettbutikksenter

Fosenshop er en nettbutikk for handel tilhørende Fosen i Midt-Norge. Man må ha tilhørighet til Fosen for å kunne benytte dette butikksentret som salgskanal.
(Nettbutikken er for tiden tatt ned fordi domenet er under flytting, men vil bli bygd opp igjen.)

Alle fra Fosen kan få sin egen salgsavdeling i Fosenshop. Dette kan være alt fra de som driver med småskala produksjon på hobbynivå eller profesjonell basis, til større etablerte firmaer med egne utsalg som ønsker å gjøre hele eller deler av vareutvalget tilgjengelig for større områder. Etablerer man sin egen avdeling i Fosenshop vil hele verden være salgsområdet.

Å drive nettbutikk er kostbart og meget tidkrevende. Ved å samle flere leverandører i en enkelt butikkløsning vil dette rasjonaliseres betydelig. Selgeren trenger ikke å kunne noen ting om internet og websider - dette er det vi som tar oss av.
Man betaler et beskjedent inngangsbeløp for å etablere seg i butikken. Deretter betaler man kun en liten prosentandel av salgene man gjør, for at vi skal administrere nettbutikken og handelen. Selger man ikke noe, betaler man ikke noe utover engangsbeløpet.

Ta uforpliktende kontakt hvis dette er noe du kan gjøre deg nytte av, eller har spørsmål.

 

fosendata.no